ידיעות אחרונות

מצגת חדשה
גינה

קול קורא- מלגות מעורבות בקהילה תשע"זקול קורא- מלגות מעורבות בקהילה תשע"ז
ליאור גורפינקל

קול קורא- מלגות מעורבות בקהילה תשע"זקול קורא- מלגות מעורבות בקהילה תשע"ז
הודעות המועצה האזורית

לידיעתכם: תוכנית חיסכון לכל ילד - ביטוח לאומילידיעתכם: תוכנית חיסכון לכל ילד - ביטוח לאומי
מזכירות טכנית

מתחיל תרגול חדש למדיטציה - מוזמנים להצטרףמתחיל תרגול חדש למדיטציה - מוזמנים להצטרף
בטי כהן

מפגש ראשון בנושא הכלבים בקיבוץמפגש ראשון בנושא הכלבים בקיבוץ
מזכירות טכנית

לוח אירועים

תמונות אחרונות

קול קורא- מלגות מעורבות בקהילה תשע"ז
קול קורא- מלגות מעורבות בקהילה תשע"ז